El Centre d’Higiene i Salut Mental de Badalona va iniciar el seu treball  l’Octubre de 1979, quan un grup de joves professionals de diferents disciplines interessats en la salut mental, inspirat en el moviment innovador dels Centres d’Higiene Mental i en la filosofia de la OMS sobre un model bio-psico-social de la salut, es constitueixen en un equip multidisciplinari amb el propòsit de dedicar-se, d’una banda, al treball clínic assistencial tant amb nens, adolescents com adults, i d’altre, a la promoció de la salut, mitjançant el desenvolupament d’activitats i programes de prevenció i educació dirigides a tota la comunitat, i especialment als sectors de major risc.

 

Amb la intenció inicial d’arribar a ser un servei integrat en la xarxa de Salut Pública, es va presentar un programa d’objectius i funcions a la “Taula de Salut”, entitat que, en aquells temps, va reunir a diferents professionals i polítics interessats en la construcció d’una estructura sanitària diferent, i va obtenir el suport de la Taula i de las Conselleries de Sanitat i Serveis Socials, traduint-se en la cessió de locals dins de l’edifici de l’Hospital Municipal fins l’any 1986, data en la qual el Centre es va traslladar a l’actual seu del carrer Enric Borràs, número 53, baixos.

 

La Psicoanàlisi ha sigut sempre l’eix comú vertebrador, tant a nivell teòric i tècnic, como en el treball clínic, l’aplicació comunitària, i també en la transmissió i la formació.

 

Dins d’aquest últim àmbit, el Centre d’Higiene i Salut Mental de Badalona va ser pioner amb la signatura d’un Conveni de Pràctiques amb la Universitat de Barcelona el 1985, que posteriorment es convertirà en el “Pràcticum Clínic”, estès a molts  altres Centres, i reconegut com a assignatura qualificable.

 

També en la mateixa línea, el Centre organitza des dels seus començaments Seminaris i Cursos per llicenciats amb la intenció de facilitar la formació a nous professionals en el camp de la salut mental.

 

En quant à la inquietud per compartir la clínica amb professionals d’altres disciplines, organitza espais de treball i diàleg interdisciplinari, com el “Punt de Trobada”, celebrat a l’Hospital Municipal de Badalona, junt amb d’altres professionals de la salut, les “Trobades de literatura i psicoanàlisi”, a la llibreria El Full de Badalona, o les “Jornades d’atenció al nen i l’adolescent” organitzades conjuntament amb d’altres professionals de l’àmbit educatiu.

 

Per altre banda, i també molt aviat, el Centre va ampliar el seu servei integrant-se en locals municipals dels barris de Sant Crist i Llefià de Badalona, i posteriorment a Tiana, amb un Conveni amb l’Ajuntament d’aquesta població, i que avui dia segueix en vigor.