XAVIER AMETLLER MOREO*

Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta acreditat per la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 2273.

ANNA CASINO MORENO*

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta acreditada per la Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 1989.

ASSUMPCIÓ
CASULLERAS FONTANET
*

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 3176. Membre del quadre facultatiu de la  Mútua General de Catalunya.

TOMÀS FORMENTÍ FAMADAS *

Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta acreditat per la Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 3110. Membre del quadre facultatiu de l'Agrupació Mútua.

MARGARITA GARCIA GIL*

Psicòloga Sanitaria. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 13641.

ESTHER LOBO POLIDANO*

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 27251. (Coordinadora del CHSMB)

VICENTE MONTERO SIERRA*

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 18497.

CARMEN RAMÍREZ MARTÍNEZ* 

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta acreditada per la Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 154. Membre del quadre facultatiu de la Institució de Medicina Lliure.

JORDI TORNER BIAYNA* 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 10549.

Mª ANTONIA VÉLEZ PÉREZ*    

Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta acreditada per la Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 3186. (Professora Associada de la Universitat de Barcelona)

JOSEP VILLÀ SOLER* 

Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 936.


ANA NAVARRO ROMÁN

Administrativa.

   
* Tutors del “Pràcticum Clínic” de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona