El Centre d’Higiene i Salut Mental de Badalona (CHSMB) ofereix des de 1984 Pràctiques Clíniques per a estudiants del darrer curs de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB), activitat que es va denominar “Pràcticum Clínic” a partir de 1990.

Posteriorment, es van signar altres Convenis de Pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Ramón Llull (URL), i darrerament, al 2000, amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El programa de Pràctiques Clíniques intenta facilitar als futurs professionals de la psicologia un primer apropament al funcionament del Centre i a les eines teòriques, ètiques i tècniques necessàries per l’atenció clínica, a més de les diverses funcions que desenvolupa un psicòleg clínic en l’àmbit de la salut mental, des d’una perspectiva psicoanalítica.

Per altre banda, i des de 1983, el CHSMB també imparteix Cursos i Seminaris per llicenciats en Psicologia i d’altres disciplines vinculades a la salut mental. Aquests cursos de postgrau amb condicions determinades, ofereixen la possibilitat d’una pràctica clínica supervisada.