El CHSMB, al llarg de la seva trajectòria, ha organitzat de manera continuada activitats de difusió de la psicoanàlisi, de formació en la teoria i la tècnica psicoanalítiques, i de vinculació amb altres disciplines i professionals, sempre apuntant a l’intercanvi i la formació de tots aquells que s’hi volguessin apropar a participar-hi.

El Punt de Trobada, va posar en pràctica la interrelació entre professionals de la salut i psicoanalistes, compartint i debatent els diferents punts de vista, però amb el sentiment d’estar treballant junts amb el mateix objectiu, que era aportar salut a les persones. 

De la mateixa manera, s’organitzen Jornades i Taules Rodones, o bé de celebració dels aniversaris del Centre, o per dedicar especial atenció a un tema determinat, també convidant a diferents professionals amb una perspectiva multidisciplinària.        

Es va abordar també el treball amb els nens i els adolescents, conjuntament amb els professionals de la docència, en el Projecte de treball interdisciplinari d’atenció a la infància i l’adolescència, que va donar com a fruit la celebració d’un total de 4 Taules rodones els anys 1996,1997, 1999 i 2001.        

Tampoc s’ha descuidat la relació de la Psicoanàlisi i la Literatura, portant a terme l’Ateneu de Literatura i Psicoanàlisi, amb un total de 6 reunions en els anys 1999 i 2000.  

L’organització de Seminaris i Cursos dirigits a llicenciats de psicologia i d’altres professionals de disciplines properes, completen aquesta llarga llista d’activitats que el CHSMB ha dut a terme en el transcurs de la seva activitat professional.